Run for Kids#3 งานเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครั้งที่ 3

25 มิ.ย. 2561

มาแล้วค่า !!! งานเดิน-วิ่ง การกุศล
มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

รุ่น VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท (ไม่มีการแข่งขัน)
ได้รับถ้วยเกียรติยศ, เสื้อ และเหรียญรางวัล 🏆🎽🎖

รุ่นประธานภาค ค่าสมัคร 500 บาท 🏆🎽🎖

มินิมาราธอน ระยะ 12 กม. ค่าสมัคร 400 บาท 🏆🎽🎖

ชาย อายุไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70 ปี ขึ้นไป

หญิง อายุ ไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป

ฟันรัน ระยะ 3 กม.ค่าสมัคร 400 บาท
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป
มี 2 รุ่น มีถ้วยรางวัล รุ่นละ 7 อันดับ
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป
มี 2 รุ่น มีถ้วยรางวัล รุ่นละ 7 อันดับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
#ทุกการสนับสนุนสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

https://www.facebook.com/csc.rayong/