ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือทางการแพทย์

25 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลคามิลเลียน

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ
เครื่องมือทางการแพทย์
____________________________________

– เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Ventilator
– เครื่องอุ่นทารก Infant Radiant Warmer
จำนวน 1 ชุด 2,200,000 บาท
………………………………………

– ตู้อบทารก Incubators
จำนวน 1 เครื่อง 650,000 บาท
____________________________________

ร่วมสมทบทุนได้ที่ : โรงพยาบาลคามิลเลียน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาทองหล่อ
เลขบัญชี 255-1-25334-8
………………………………………

ติดต่องานระดมทุน :
0 – 2185 – 1444 ต่อ 322 , 081 – 9171429
E-mail : camillian_pr@hotmail.com
………………………………………

*** กรุณาส่งหลักฐาน และแบบฟอร์มสมทบทุนมายัง
โรงพยาบาลคามิลเลียนทางธุรกิจตอบรับ
หรือโทรสาร 0-2185-1403 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้กลับคืนไปยังท่าน
____________________________________

@CamillianHospitalBangkok @CMH
Line ID: @camillianhospital
Website: www.camillianhospital.org