บ้านผู้สูงอายุราชสีมา นครราชสีมา

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา นครราชสีมา

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา 2017

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี ของมุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อต้นปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) ทำให้ท่านเกิดแนวความคิดและมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนให้ คณะนักบวชคามิลเลียน มาทำงานด้านผู้สูงอายุในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา ข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างบ้านผู้สูงอายุราชสีมาจึงเกิดขึ้น หลังจากนั้น 3 เดือนต่อมา โดย บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา ประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อบริหารโครงการและจัดเตรียมแผนแม่บท โดยมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ต้องการที่จะให้โครงการนี้ เป็นสนามงานแห่งการแพร่ธรรมของสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นการแสดงถึงความเมตตาและความรักต่อผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้มอบที่ดินจำนวน 18 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 28,800 ตารางเมตร ที่อยู่ใจกลางเมืองโคราชและเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการระดมทุนในการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเพื่อใช้ในการระดมทุนและประชาสัมพันธ์ภายในโครงการหลังแรกก่อสร้างเรียบร้อย โดยบ้านผู้สูงอายุเริ่มการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) พื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 6 หลัง

บ้านผู้สูงอายุราชสีมามีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) โดยจะเปิดรับผู้สูงอายุที่พักประจำ จำนวน 150 คน และแบบเช้าไป-เย็นกลับอีกจำนวน 50 คน มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และผู้ที่ต้องการสังคมสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะได้รับการดูแลโดยความร่วมมือจากบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในตัวเมืองโคราช

    การให้บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ ซึ่งเปิดบริการเฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูก ๆ ไม่มีเวลาดูแลแต่ไม่อยากให้พ่อแม่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพัง แผนกนี้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและมีความสุขที่สุด

892 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
บ้านผู้สูงอายุ โทร.0-4495-7260-3 Fax.0-4495-7264