ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา 1989

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดสถานที่สำหรับฝึกอบรม บรรดา เยาวชนที่สนใจในกระแสเรียกการเป็นนักบวชคามิลเลียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) โดยเป็นสถานที่ฝึกฝน อบรมตนเองในการศึกษาระบบปกติของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งฝึกฝนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการอุทิศตนเองต่อพระเจ้าในการรับใช้ เพื่อน พี่น้อง ผู้เจ็บป่วย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.1 -ม.6 หลังจากนั้นจะได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน เยาวชนทุกคนจะได้รับการศึกษาทางด้านคำสอนพระศาสนจักร ข้อความเชื่อและมีกิจกรรมการออกไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือและรับใช้ผู้เจ็บป่วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ถึงงานเมตตาจิต และมีประสบการณ์ในการรับรู้ถึงความต้องการของเพื่อน พี่น้องในสังคม

88 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ซอย 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.0-3831-2416, 0-3832-3631 Fax.0-3832-2810