โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ


โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ

โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 1956

เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956) โดยเช่าบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ถ.สุริวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินกิจการในรูปแบบคลีนิครักษาผู้ป่วยทั่วไป ต่อมาในปีพ.ศ.2500 (ค.ศ.1957) ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนสีลม หลังจากนั้นเพื่อความเหมาะสมในด้านการรักษาพยาบาล มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการซื้อที่ดินที่บริเวณซอยทองหล่อ และเปิดดำเนินการในชื่อ “คามิลเลียนคลีนิค” เมื่อมีนาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1959) โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือน 27 ตุลาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) และดำเนินงานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลคามิลเลียน ได้ให้บริการรับใช้และดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย เป็นโรงพยาบาลที่มีความครบครันทั้งทางด้านเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาในการรักษา ดูแลเอาใจใส่ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง

432 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.02-1851444,02-1851404-11 Fax.02-1851403