คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี


คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี 1999

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยได้เปิดบ้านพักผู้สูงอายุขึ้นที่ จ.จันทบุรี ตามคำเชื้อเชิญของมุขนายกแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี โดยท่านได้มอบที่ดินจำนวน 18 ไร่ในอำเภอเมือง จ.จันทบุรี ให้คณะคามิลเลียนได้เข้ามาดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้น และได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) เป็นบ้านผู้สูงอายุที่มีความสวยงามในทุกด้าน มีสภาพอากาศและธรรมชาติที่ร่มรื่น สามารถรับใช้และบริการ ผู้สูงอายุได้ 150 คน โดย นักบวช พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมในด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ในการดูแลและรับใช้สังคม ดังปณิธานที่ว่า “บริการดุจญาติมิตร สร้างเสริมชีวิตเพื่อผู้สูงวัย”

137 หมู่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3934-4011-3 Fax.0-3934-3350