ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิลเลียน ปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนปัจจัย อาหาร และเครื่องดื่ม โอกาสฉลองประจำปีของศูนย์ฯ

25 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุน อาหาร – เครื่องดื่ม โอกาสฉลองประจำปีของศูนย์ฯ

ในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

ประธานในพิธีโดย คุณพ่อ ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี

“คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี” (ศูนย์สงเคราะห์) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 0369 ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1965 เดิมชื่อสถานพักฟื้นโรคเรื้อน โคกวัด (นิคมนักบุญคามิลโล) แต่เดิมได้ดำเนินกิจการดูแลรับใช้ผู้ป่วยโรคเรื้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่พิการ แต่ปัจจุบัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย ประกอบกับผู้ป่วยโรคเรื้อนได้รับการรักษาให้หายหมดแล้ว ศูนย์สงเคราะห์ คามิลเลียน ปราจีนบุรี จึงได้เริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ และมุ่งเน้นดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทั้งด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ แก่ผู้สูงอายุยากไร้ ถูกทอดทิ้ง ซึ่งการดำเนินกิจการของเราถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ศูนย์ฯยังได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากความมีน้ำใจดีของผู้ใจบุญจากหลายภาคส่วน หลายพื้นที่

ติดต่อ – สอบถาม 0-3721-0204-6, 08-5276-4086
LINE ID : 0852764086

240 หมู่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190

https://www.facebook.com/camillianprachin/

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้