Run For Hope ครั้งที่ 1 โดย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

25 มิ.ย. 2561

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความช่วยเหลือและการสนับสนุน กิจกรรม “Run For Hope” ครั้งที่ 1

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับรุ่น Overall ชายและหญิง อันดับแรก ชาย 1 รางวัล
และหญิง 1 รางวัล และ ถ้วยรางวัลสำหรับอันดับที่ 2 และ 3
(สำหรับนักวิ่ง Mini Marathon ระยะ 10 กิโลเมตรเท่านั้น)

วันจัดกิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 05.30 น.
ระยะทาง: Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Fun Run 3 กิโลเมตร
จุดปล่อยตัว: Suan Luang Rama IX (สวนหลวง ร.9)
ราคา: VIP 1,000 บาท และบุคคลทั่วไป 500 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3,000 คน

วัตถุประสงค์: เพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ:
1.เสื้อ สำหรับทุกท่านที่สมัครลงทะเบียน ท่านละ 1 ตัว
และหมายเลขวิ่งของแต่ละท่าน
2.เหรียญรางวัล สำหรับทุกท่านที่เข้าเส้นชัย ท่านละ 1 เหรียญ
3.เสื้อและเหรียญที่ระลึก สำหรับท่านที่สมัครลงทะเบียน
ประเภท VIP ท่านละ 1 ชุด
4.บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
5.ลุ้นรางวัล Lucky Draw

 

ขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญเสมอ

http://www.camillianhomelatkrabang.org/?lang=th