ศูนย์อบรมเยาวชน

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดสถานที่สำหรับฝึกอบรม บรรดา เยาวชนที่สนใจในกระแสเรียกการเป็นนักบวชคามิลเลียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) โดยเป็นสถานที่ฝึกฝน อบรมตนเองในการศึกษาระบบปกติของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งฝึกฝนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการอุทิศตนเองต่อพระเจ้าในการรับใช้ เพื่อน พี่น้อง ผู้เจ็บป่วย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.1 -ม.6 หลังจากนั้นจะได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน เยาวชนทุกคนจะได้รับการศึกษาทางด้านคำสอน...