ตรวจหาโควิด-19 บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

12 มิ.ย. 2564

บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาให้บริการตรวจหาโควิด-19 ภายในสถานสงเคาะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆและเจ้าหน้าที่ภายในสถานสงเคราะห์ฯ